Onze partners

 

Best Energie werkt nauw samen met onderstaande partners:

 

Best Duurzaam

Logo Best Duurzaam           

www.bestduurzaam.nl

Best Duurzaam wil alle inwoners van Best door kennisdeling, advies en inkoopkracht toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. Daarbij worden inwoners en bedrijven geholpen om de energierekening naar 0 te brengen: net zoveel energie verbruiken als op een duurzame manier wordt opgewekt. Best Duurzaam is het zusje van Best Energie; alhoewel wij fiscaal en juridisch van elkaar gescheiden zijn trekken wij zoveel mogelijk gezamenlijk op in Best.

 

Greenchoice

Logo Greenchoice

www.greenchoice.nl

Greenchoice is een van de meest duurzame energiemaatschappijen in Nederland. Best Energie werkt op twee manieren met Greenchoice samen. Wij verkopen de door ons opgewekte energie aan Greenchoice. Daarnaast krijgen we voor iedereen die via Best Energie klant wordt bij Greenchoice een kleine jaarlijkse vergoeding. Deze komt ten goede aan het exploitatieresultaat van de coöperatie. Op die manier helpt u ons ook om nieuwe projecten te realiseren.

Via www.greenchoice.nl/bestenergie komt u op de klantenpagina van Best Energie bij Greenchoice. Daar kunt u uw keuzes maken en direct overstappen naar Greenchoice. Speciaal voor leden van energie coöperaties heeft Greenchoice bovendien een aantrekkelijk klantentarief.

 

Energie Samen

Logo Energiesamen

https://energiesamen.nu/

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. Best Energie is lid van deze belangenvereniging. Energie Samen ondersteunt duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten.