Op dinsdag 19 mei organiseerde Best Energie een on-line informatieavond over het zonnedakproject Raaijmakers. Deze avond was bedoeld voor belangstellenden die overwegen om lid te worden van Best Energie en willen participeren in het zonnedakproject.

 Raaijmakers

Tijdens deze avond werd informatie verstrekt over het project en konden belangstellenden met hun vragen terecht bij het bestuur van Best Energie. Hieronder vindt u de informatie die tijdens deze avond is gedeeld met de deelnemers.

 

Binnenkort komt er een tweede bijeenkomst. Door de versoepelingen van de Coronamaatregelen kan dit waarschijnlijk wel een fysieke bijeenkomst worden met maximaal 30 deelnemers. Hou deze website en Groeiend Best de komende tijd goed in de gaten voor meer informatie.

 

Informatieavond zonnedak Raaijmakers 19 mei 2020.

Via de button rechts komt u bij de presentatie.                           

Button presentatie infoavond raaijmakers

 

Hier vindt u het videoverslag van de informatieavond.  video infoavond 9mei

 

Vragen en antwoorden.

Tijdens de informatieavond werden door de deelnemers de volgende vragen gesteld:

Als ik nu inschrijf ben ik dan ook verplicht om af te nemen?
Pas als u van ons een bevestiging heeft gekregen over het definitieve aantal participaties is de overeenkomst definitief.

Als ik voor 12 panelen inschrijf krijg ik die dan ook toegewezen?
Toewijzing gaat op basis van de volgorde van inschrijving. Zodra er meer vraag is dan het aantal beschikbare participaties sluiten wij de inschrijving. Het kan dus zijn dat degene die als laatste inschrijft slechts een deel van de gewenste participaties krijgt toegewezen.

Wat gebeurt er als Ad en Jolanda Raaijmakers over een tijdje besluiten om te verhuizen?
Wij vestigen een recht van opstal op het pand waar de zonnepanelen op geplaatst worden. Als Ad en Jolanda Raaijmakers dus gedurende de 15 jaar dat dit project loopt hun huis verkopen gaan de afspraken die wij gemaakt hebben mee over naar de nieuwe eigenaar.

Voordeel van de postcoderoosregeling is gebaseerd op 300 kWh per jaar. Dit is een hoge opbrengst per paneel (gangbaar is 230-260), waar is dat op gebaseerd en hoe zeker is dat?
Wij plaatsen de nieuwste zonnepanelen. Deze hebben een vermogen van 330 Wattpiek (Wp). Bij deze panelen wordt een gemiddelde jaaropbrengst van 300 kWh verwacht. Uiteraard is de definitieve opbrengst afhankelijk van het aantal zonuren.

Begrijp ik het goed dat de verdiensten van de opgewekte energie niet teruggaan naar de deelnemers en dat hun rendement alleen van het belastingvoordeel komt?
Nee, de winst in de coöperatie (opbrengsten verkochte energie minus de kosten) is van de leden. De leden besluiten elk jaar in een algemene ledenvergadering wat er met deze winst gebeurt: uitkeren (aan de leden), oppotten voor magere jaren of investeren in nieuwe projecten.

Na hoeveel jaar is de inleg van €275 per participatie terugverdiend (met retour ontvangen energiebelasting)?
Dat duurt ongeveer 9 jaren. U kunt al gelijk het eerste jaar uw voordeel pakken door het (maandelijkse) voorschot aan de energiemaatschappij te verlagen.

Hoe staat het, naast de begroting, met de balans van de coöperatie?
Nadat de installatie gerealiseerd is zal de balans van de coöperatie bestaan uit de geplaatste zonnepanelen en een kasreserve van naar schatting €10.000 geheel gefinancierd met de inbreng van de leden.

Welke exploitatiekosten worden er verder verwacht, is er een buffer voor groot onderhoud?
Voor de eerste 5 jaar hebben wij de kosten voor onderhoud op nihil gezet; zowel de panelen als de installatie vallen dan onder garantie. Na deze 5 jaar hebben we in de begroting een jaarlijks bedrag opgenomen voor onderhoud en eventuele (kleine) reparaties. Ook is voorzien dat we na 10 jaar de omvormers mogelijk moeten vervangen.

Hoe is grofweg de rendementsverhouding (postcoderoosregeling) tegenover (meer) zonnepanelen op je eigen dak (installatiekosten, afschrijving etc.)?
Het plaatsen van zonnepanelen op je eigen dak is duurder maar daar staat tegenover dat de panelen dan wel gemiddeld 25 jaar meegaan. Wel wordt de salderingsregel voor eigen panelen vanaf 2023 met 11% per jaar afgebouwd. Voor dit postcoderoosproject zijn afspraken gemaakt die 15 jaar gelden. Wat de beste oplossing is hangt af van uw eigen voorkeur, mogelijkheden op uw eigen dak en het beschikbare budget. Het rendement dat gehaald kan worden zal in beide gevallen elkaar meestal niet veel ontlopen. Mocht u toch twijfelen en meer specifiek advies willen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.

Wat als een participant komt te overlijden?
In dat geval gaan de participaties over op de erfgenamen. Die kunnen de participaties dan verkopen maar moeten hiervoor zelf een koper zoeken. De coöperatie kan de participaties niet terugkopen (zij kan het voordeel van de energiebelasting namelijk zelf niet genieten). Best Energie zal wel proberen te bemiddelen als daar behoefte aan is.

Wanneer opent de intekening?
De intekening staat vanaf dinsdag 19 mei open voor alle bewoners van de deelnemende postcodegebieden (5682, 5683, 5684, 5685, 5657, 5688).

Wat als het project door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat of te laat wordt opgeleverd nadat ik ingeschreven en betaald heb?
Het project gaat alleen van start als alle participaties zijn verkocht. Door de coöperatie zijn op voorhand afspraken gemaakt met diverse leveranciers. Die gaan echter pas in zodra alle participaties zijn verkocht. Ook worden er tijdig een aantal verzekeringen afgesloten (waaronder een verzekering voor de panelen). In het uiterste geval kunt u echter uw inleg kwijtraken.

Mag je ook als bedrijf inschrijven?
Ja dat kan als uw bedrijf maar beschikt over een zogenaamde kleinverbuikersaansluiting (3x80 Ampère).

Kan één iemand alle participaties kopen?
Nee dat kan niet. De grens ligt op 33 participaties per deelnemer. Meer participaties kopen heeft ook geen zin omdat de teruggave energiebelasting gemaximeerd is op 10.000 kWh.

Wanneer wordt de energiebelasting verrekend, op de jaarlijkse afrekening of op een andere wijze?
U kunt dit, zodra het zonnedak operationeel is, met onmiddellijke ingang realiseren door het maandelijks voorschot van uw energiemaatschappij te verlagen. De afrekening vindt jaarlijks plaats aan de hand van de werkelijke elektriciteitsproductie die, op basis van het aantal participaties, aan u wordt toegewezen. Elke energiemaatschappij gaat verschillend om met deze afrekening: sommigen geven direct het bedrag terug, anderen verrekenen het met de jaarlijkse eindafrekening.

Wat als je gaat verhuizen buiten het postcoderoosgebied?
Als u buiten het postcoderoosgebied gaat wonen kunt u niet meer het voordeel van de energiebelasting genieten. Het aanhouden van de participaties heeft dan niet zo veel zin meer en u zou deze dan ook beter kunnen verkopen (bijvoorbeeld aan de nieuwe eigenaar of huurder van uw oude huis). De coöperatie kan de participaties niet terugkopen (zij kan het voordeel van de energiebelasting zelf niet genieten) maar zal wel proberen te bemiddelen als u dat wilt.

Worden de panelen jaarlijks gereinigd?
Indien dat nodig is worden de panelen gereinigd. Ervaring leert dat stof slechts een klein effect op het rendement van de panelen heeft als deze schuin geplaatst zijn (zoals in dit project).

Ik neem reeds deel aan het postcoderoosproject Welschap kan ik dan toch nog meedoen?
Ja dat kan maar let er wel op dat u nooit meer terug kunt krijgen aan energiebelasting dan wat u betaald heeft over uw werkelijke verbruik. Het is dus belangrijk om te kijken of u nog ruimte heeft binnen uw verwachte elektriciteitsverbruik na aftrek van het deel dat u al heeft afgedekt met bijvoorbeeld panelen via Zonnepark Welschap.

Welke soort projecten kunnen er door de coöperatie nog meer worden opgestart?
In de statuten van de coöperatie is vastgelegd dat wij ons zullen richten op projecten voor het bevorderen van de productie en het gebruik van duurzame energie alsmede het efficiënt gebruik van duurzame hulbronnen van en voor de inwoners van Best en directe omgeving. Alle nieuwe projectenplannen worden ter goedkeuring altijd eerst voorgelegd aan de leden.