De postcoderoos SCE projecten 

(verderop op deze pagina staat informatie over de "oude" postcoderoosregeling van het project Raaijmakers)

Een Postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een energiecoöperatie haar deelnemers kan werven. Het postcoderoosgebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productieinstallatie voor de opwek (zonnedak of windmolen) gesitueerd is. Voor het project MHC is dat dus de locatie van de Sportlaan 6a te Best. Dit 4-cijferige gebied (5683) vormt het hart van de postcoderoos. Het postcoderoosgebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart grenzende 4-cijferige postcodegebieden (de blaadjes van de roos). Ook wanneer een aangrenzend postcodegebied maar met een klein puntje grenst aan het hart wordt dat gebied tot de roos gerekend.

Project Mixed Hockeyclub Best

De postcoderoos voor het MHC project ziet er als volgt uit:

postcoderoos MHC

Dit betekent dus dat particulieren en ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting in onderstaande postcodes deel kunnen nemen:

5681                                     5682                                     5683                                     5684

5685                                     5651                                     5657                                     5688    

 

Project St. Oedenrodeseweg 

Voor het project St. Oedenrodeseweg is het de locatie van de productieinstallatie gelegen aan de Sint Oedenrodeseweg 11 in Best. De 4-cijferige postcode daarvan is 5681.

De postcoderoos voor dit project ziet er als volgt uit:

postcoderoos steenovenseweg

Dit betekent dus dat particulieren en ondernemers met een  kleinbedrijf aansluiting in onderstaande postcodes deel kunnen nemen:

5681                           5682                          5683                           5684

5627                           5691                          5692                           5298

Bij de aanvraag voor deelname wordt u gevraagd te verklaren dat u thuis een kleinverbruik aansluiting heeft voor de elektriciteit. Indien u niet weet welke aansluiting u thuis heeft kunt u altijd even contact met ons opnemen. U bent zelf vrij een keuze te maken in welk project u wil inschrijven (of eventueel beiden)

Voor meer informatie omtrent de SCE regeling verwijzen wij u ook naar de web sites van Hieropgewekt of RVO

 


Project Raaijmakers (postcoderoos "oude stijl")

Een postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energiecoöperatie haar leden kan werven. Deelnemers hebben binnen de regeling recht op teruggave van de energiebelasting over hun elektriciteitsverbruik.Het postcoderoosgebied wordt bepaald door de postcode waar de zonnepanelen liggen (in dit geval 5684). Het postcoderoosgebied wordt verder gevormd door alle 4-cijferige postcodegebieden die aan postcodegebied 5684 grenzen.Op de onderstaande kaart zijn alle postcodegebieden die binnen de postcoderoos van dit project vallen rood gearceerd.

Postcodegebied raaijmakers

Dit betekent dus dat particulieren en ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting (tot maximaal 3* 80A) in onderstaande postcodes deel kunnen nemen:

 5682 

 5683 

 5684 

 5685

 5657

 5688

Voor meer informatie omtrent de postcoderoos regeling kunt  u ook terecht op onderstaande websites:www.postcoderoosregeling.nl of www.hieropgewekt.nl

Rekenvoorbeeld

Met de onderstaande tabel kunt u bepalen hoeveel zonnepanelen (lees participaties) u nodig heeft om het maximaal rendement te halen op uw investering. Uw eigen elektriciteitsverbruik bepaalt namelijk de maximale teruggave energiebelasting die u kunt bereiken binnen de postcoderoosregeling. Daarnaast geldt er ook een maximum van 10.000 kWh die u mag verrekenen op jaarbasis, maar de meeste huishoudens komen hier niet aan.Bepaal aan de hand van uw energienota’s van de afgelopen paar jaar het gemiddelde elektriciteitsverbruik per jaar. Hou hierbij rekening met eventuele veranderingen die in de nabije toekomst plaats zullen vinden waardoor uw verbruik hoger of lager kan worden (bijvoorbeeld kinderen die uit huis gaan of aanschaf van een warmtepomp). Neem 80% van dit berekende elektriciteitsverbruik.We gaan er vanuit dat elk zonnepaneel op jaarbasis gemiddeld 300 kWh produceert.Zoek in de in eerste kolom van de tabel (opbrengst kWh) naar het aantal kWh dat zo dicht mogelijk bij de 80% van uw jaarverbruik komt. Zo vindt u het aantal zonnepanelen dat bij uw gemiddelde verbruik past en de bijbehorende kosten van de participaties.

  Opbrengst kWh 

 Participaties 

 Aanschafkosten Participaties 

600

2

 € 550

1200

4

 € 1.100

1800

6

 € 1.650

2400

8

 € 2.200

3000

10

 € 2.750

3600

12

 € 3.300

4200

14

 € 3.850

4800

16

 € 4.400

5400

18

 € 4.950

6000

20

 € 5.400

Stel u verwacht een gemiddeld energiegebruik van 3000 kWh per jaar; neem daarvan 80% hetgeen uitkomt op 2400 kWh. Dat betekent dat u 8 (2.400/300=8) participaties zou moeten nemen om de optimale teruggave energiebelasting te kunnen realiseren.

Met deze 8 panelen kunt u dan in principe in 2021 een teruggave energiebelasting bereiken van € 269,52 (=2400 * 0,1123).