Veelgestelde vragen

 

Wat gebeurt er als de postcoderoosregeling stopt?

De overheid heeft al aangegeven dat de huidige postcoderegeling per 31 december 2020 stopt. Dit besluit heeft geen invloed op lopende projecten, in de wet is vastgelegd dat de regeling voor deze projecten gehandhaafd blijft. Dat betekent dat u gedurende de looptijd van dit project (15 jaar) kunt blijven profiteren van het fiscale voordeel van de postcoderoosregeling.

Wat gebeurt er wanneer de energiebelasting op elektriciteit wordt verlaagd?

Het ligt in de lijn van de verwachting dat de energiebelasting op elektriciteit de komende tijd door de overheid verlaagd zal worden. In dat geval zal de besparing op de energierekening lager uitvallen. De rendementsverwachting van circa 6% houdt rekening met de te verwachten verlagingen van de energiebelasting.

Zie daarvoor ook ons informatie memorandum dat u kunt downloaden. Daarin is opgenomen welke verwachting thans geldt voor de verlaging van de energiebelasting in de komende jaren.

Waar liggen de zonnepanelen?

De panelen worden geplaats op het dak van de schuur van Ad Raaijmakers Akkerbouw en Gewasverzorging aan de Hagelaarweg 25 te Best.

Wat kost een participatie?

Een participatie zal € 275,- gaan kosten.

Met hoeveel participaties kan ik meedoen?

Er is in principe geen limiet aan het aantal participaties dat elke deelnemer kan kopen, vooropgesteld dat er voldoende participaties beschikbaar zijn. De postcoderoosregeling schrijft wel voor dat de energiebelasting over maximaal 10.000 kWh per jaar en over maximaal uw jaarverbruik kan worden verrekend.

Zijn mijn participaties overdraagbaar?

De participaties zijn in principe overdraagbaar. Best Energie bemiddeld niet in dezen. De verantwoordelijkheid voor overdragen ligt geheel bij de eigenaar van de participaties. Bij overdracht moet het bestuur van Best Energie wel instemmen met de nieuwe deelnemer en alle relevante gegevens van de nieuwe eigenaar ontvangen. Best Energie zal proberen te bemiddelen in het vinden van een nieuwe deelnemer.

Kan ik mijn participaties aan Best Energie terug verkopen?

U kunt de gekochte participaties niet terug verkopen aan de coöperatie. De coöperatie kan namelijk zelf niet het voordeel van teruggaaf energiebelasting krijgen.

Wat gebeurt er wanneer ik verhuis buiten het postcodegebied?

Voor het geval u gaat verhuizen en het nieuwe adres van uw energieaansluiting zich buiten het postcodegebied van de postcoderoosregeling bevindt vervalt het recht op belastingteruggave zoals dat is vastgelegd in de regeling.

Is er een AFM prospectus?

Nee, voor de activiteiten van Best Energie geldt geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hoe lang kan ik participeren in dit project?

Als u een of meer participaties koopt, geldt de postcoderoosregeling voor 15 jaar. Deze looptijd start vanaf de datum dat de installatie in gebruik wordt genomen (waarschijnlijk oktober 2020). Na 15 jaar stopt automatisch uw deelname aan dit project. Indien u verhuist binnen het postcodegebied van de postcoderoos, kunt u uw participaties meenemen.

Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?

Dat hangt ervan af of uw energieleverancier de postcoderoosregeling ondersteunt. Helaas is dat nog niet voor alle leveranciers het geval. Best Energie kan u helpen om erachter te komen of uw huidige leverancier aan alle voorwaarden voldoet.

U kunt dit zelf ook nagaan op onderstaande web site:

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het investeringsmemorandum dat u kunt downloaden.

Verdien ik mijn investering wel terug?

Ja met de huidige energiebelasting op elektriciteit en rekening houdend met de te verwachten ontwikkelingen van de energiebelastingtarieven kunt u uw investering in ongeveer 9 jaren terugverdienen door middel van energiebelastingteruggave met daarbovenop nog een aantrekkelijk rendement.

Ik heb al zonnepanelen. Kan ik ook participaties kopen en het voordeel genieten?

U kunt alleen het energiebelastingvoordeel genieten als u over een heel jaar gezien nog energieverbruik hebt. Indien u al energie opwekt dan dient u dat van het totaal af te trekken. Over het resterende verbruik kan u door te participeren voordeel genieten door de energiebelastingteruggave. Een voorbeeld: stel u wekt 2000 kWh per jaar op met de zonnepanelen op uw eigen dak. Uw jaarverbruik is 4000 kWh. Dan betaalt u nog steeds belasting over 2000 kWh. U zou dan kunnen overwegen om veiligheidshalve 80% van deze productie te nemen en maximaal 5 participaties aan te schaffen.