SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)

Per 1 april 2021 is de SCE subsidieregeling in de plaats gekomen van de Postcoderoosregeling; die laatste werd ondermeer gebruikt in het project Raaijmakers. De SCE subsidie is een exploitatiesubsidie die door de landelijke overheid kan worden toegekend aan coöperaties en verenigingen van eigenaren (VvE's). Het doel van de regeling is het stimuleren van lokaal en collectief opwekken van duurzame energie.

Hoe werkt de subsidie. 

De coöperatie ontvangt de subsidie in de vorm van een bedrag per geproduceerde Kwh. Jaarlijks worden deze basis subsidiebedragen vastgesteld door de RVO. Deze gelden dan voor de duur van het subsidietraject (15 jaar). De ALV van de coöperatie beslist jaarlijks over de rente die vanuit de coöperatie aan de deelnemers wordt uitgekeerd.

Wie kunnen participeren in de zonnepanelen projecten

  1. Zowel particulieren als ondernemers met een klein verbruikersaansluiting (max. 3x80A) komen in aanmerking.
  2. Bij de start van het project moet je binnen het postcoderoosgebied wonen.
  3. Je bent lid van Best Energie.

Eén lid mag aan meerdere projecten (locaties) deelnemen.

Voordelen t.o.v. de postcoderoosregeling

Buiten het gemak in de uitvoering van deze regeling zijn er diverse voordelen t.o.v. de postcoderoos regeling.

  • Geen koppeling met het energieverbruik van de deelnemer
  • Bij verhuizing buiten de postcoderoos kun je gewoon blijven deelnemen.
  • Participaties zijn vrij overdraagbaar.

Meer informatie over de SCE regeling kunt u onder andere vinden op de website van hieropgewekt.